•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rodáci a osobnosti

Ing. Miroslav Morháč DrSc.

 20.04.2016

Za rodákom Ing. Miroslavom Morháčom, DrSc.

Dozvedeli sme sa smutnú správu, že navždy opustil nás rodák Ing. Miroslav Morháč, DrSc. Počas minulých rokov sme sa od jeho rodičov a príbuzných dozvedeli o jeho veľkých úspechoch najprv na štúdiách a potom v zamestnaniach a vo vedeckých výskumoch.
Mirko Morháč sa narodil 20.4.1952 rodičom Martinovi a matke Irene, rodenej Lajzovej. Základnú školu ukončil v Kalinove a potom pokračoval na Strednej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor počítače a kybernetika. Od roku 1978 pracoval na oddelení jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Zaoberal sa problematikou modulárneho systému CAMAC a spracovaním a vizualizácie jadrových dát. Veľký rozsah svojej vedeckej práce ukončil dizertačnou prácou, ktorú obhájil na Ústave technickej kybernetiky SAV v roku 1985.
Ing. Miroslav Morháč, DrSc. Sa zúčastnil na expertnej misii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na Fyzikálnom ústave v Hanoji, vo Vietname. Absolvoval viacero krátkodobých pobytov na európskych univerzitách a výskumných ústavoch, ktoré viedli k prehĺbeniu jeho odborných znalostí a k nadviazaniu medzinárodnej vedeckej spolupráce. Svoju vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázal vytvorením viac ako 120-tich vedecky originálnych publikácií a 130-tich konferenčných príspevkoch.
Vyslovujeme obdiv nad jeho prácou a je nám smutno, že tento významný človek zomrel 6. augusta 2011. Bol vyhranenou vedeckou osobnosťou uznávanou nielen vo vedeckej komunite na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodičom a celej rodine.

Česť jeho pamiatke!

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook