•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Testovanie v Kalinove.

V súvislosti s plošným testovaním na COVID - 19 oznamujeme občanom, že v obci Kalinovo sa vykoná testovanie dňa 15.05.2021 (t.j. sobota) v čase od 07:00 - 19:00 hod. v KD Kalinovo.

Sčítanie obyvateľov - asistované sčítanie. 

Dátum začatia dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania je stanovený na pondelok - 

3. mája 2021 v trvaní do nedele 13.júna 2021.

Obyvatelia, ktorí sa nedokázali sčítať sami ani s pomocou blízkych, majú nasledovné možnosti: 

- osobne sa dostaviť na kontaktné miesto zriadené obcou, kde ich sčíta stacionárny asistent

- telefonicky kontaktovať obec na čísle telefónu: 047/43 90 205 v dňoch pondelok – piatok od 08:00 do 12:00 hod.  a požiadať o pomoc pri sčítaní - mobilný asistent Vás príde sčítať domov.

Mobilných asistentov ustanovuje obec. Budú sa preukazovať preukazom asistenta.

Občania si s mobilným asistentom dohodnú presný čas príchodu. V telefonáte sa dozvedia aj meno a priezvisko mobilného asistenta.

Obec bude priebežne informovať obyvateľov o všetkých aktualitách súvisiacich so sčítaním obyvateľov.

Prípadné otázky môžete adresovať telefonicky alebo e-mailom na obec@kalinovo.sk

Sčítať sa je povinnosťou každého občana SR !

Tlačová správa k asistovanému sčítaniu:

https://www.kalinovo.sk/files/2021-04-28-082037-TS_ESO_13.4.2021-2.pdf

OZNAM.

Obecný úrad v Kalinove oznamuje všetkým daňovníkom, že v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, bude vyrúbená daň rozhodnutím.

Správca dane doručí rozhodnutie poštou. Úhrada sa bude vykonávať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, ktoré budú uvedené v príslušnom rozhodnutí.

Zároveň dávame na vedomie, že sa tieto dane a poplatky nebudú vykonávať hotovosťou na Obecnom úrade.

OZNAM.

Obecná knižnica je otvorená v utorok (od 15:00 - 17:00 hod.) a v piatok (od 13:00 - 15:00 hod.)

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook