•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vývoz domového odpadu v obci Kalinovo - rok 2024

https://www.kalinovo.sk/--23-141-vyvoz-domoveho-odpadu-v-obci-kalinovo---rok-2024

1.   09. 01. 2024   separovaný                                    

2.    23. 01. 2024   KUKA                              

3.    06.  02. 2024   separovaný                                    

4.    20.  02. 2024   KUKA                             

5.    05.  03. 2024   separovaný                                    

6.    19.  03. 2024   KUKA                                

7.    02.  04. 2024   separovaný                                   

8.    16.  04. 2024   KUKA                            

9.    30.  04. 2024   separovaný                                   

10.   14.  05. 2024   KUKA                            

11.    28. 05. 2024   separovaný                                  

12.    11.  06. 2024   KUKA        

13.     25.06 .2024    separovaný              

14.     09. 07. 2024   KUKA                             

15.     23. 07. 2024   separovaný                                    

16.     06. 08. 2024   KUKA        

17.      20. 08. 2024   separovaný                                   

18.     03. 09.  2024   KUKA                                   

19.     17.  09.  2024  separovaný                            

20.     01.  10.  2024  KUKA                                 

21.     15.  10. 2024   separovaný                            

22.     29.  10. 2024    KUKA                                   

23.     12.  11. 2024     separovaný                            

24.     26. 11.  2024    KUKA                                  

25.     10. 12.  2024    separovaný                           

26.      24. 12.  2024    KUKA 

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad

Link: https://www.kalinovo.sk/files/2023-11-28-150245-Ozn__menie_vzniku_poplatkovej_povinnosti_za_komun__lny_odpad_-_FO.pdf


O Z N A M.

Obecný úrad v Kalinove oznamuje, že od 01.09.2022 sa v školskej jedálni - banketnej miestnosti s kapacitou do 50 osôb môžu konať kary. 

Kontakt: 0907/809 184 - p. Gregušová.

Vážení občania,

do povinného zberu kuchynského odpadu ostávajú posledné dni. Od 01.07.2021 mestám a obciam môže hroziť pokuta až do výšky 80 000,- Eur. Preto žiadame všetkých občanov, ktorí nevyplnili čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti, aby tak urobili a doručili toto čestné vyhlásenie e-mailom, poštou, do schránky pred OcÚ alebo osobne v úradných hodinách. Tlačivo čestného vyhlásenia je zverejnené na webovej stránke obce spoločne so sprievodným listom.

Sprievodný list na stiahnutie

Čestné vyhlásenie na stiahnutie

OZNAM.

Obecná knižnica je otvorená v utorok (od 15:00 - 17:00 hod.) a v piatok (od 13:00 - 15:00 hod.)

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook