•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rodáci a osobnosti

Jozef Trtol

 20.02.2015

Mgr. Jozef Trtol
učiteľ a b á s n i k

Básnik okamihu, majster metafory a paralely, básnik hlbokých zážitkov, nostalgie i prítomnosti, koreňmi v rodnej Kráľovej, vetvami zraku všade na Zemi od biblických dôb cez antické Grécko až do dneška.

Zvonica
     Na sviatočný obrus obce
     polož si čo chceš
     no stred patrí
     zvonici
     rokmi cibrí cit
     vkrojená
     ostrým obrysom do oblohy
     lahodným hlaholom
     láme všetky hlúpe zvuky
     je konzola
     či Boží úchyt
     pre naše duše
     rozlietané.

Tvoriť začal už ako študent. Zúčastnil sa i študentskej súťaže Akademický Prešov. V roku 1984 vyhral Wolkrovu Polianku a v umeleckej súťaži pedagógov Chalúpkovo Brezno Cenu Ministra školstva a vedy Slovenskej republiky (1994). Básne posiela pravidelne do Slovenských pohľadov, mnohé uverejnil v Liste, náboženskom časopise ECAV v Kalinove, v bibliofílii Slovom slovo (2002), Zľutovanie vanie (2003).
Doteraz vydal tieto zbierky:
Druhý dych (Smena 1985)
Horľavé leto (1985)
Humno plné anjelov (Novohradské osvetové stredisko 2004)
Kroky pod Akropolou (NOS v Lučenci 2004)
Posledný kentaur (NOS v Lučenci 2009)
Mojej Kráľovej (v rukopise 50-60 básní, ktoré venoval svojim rodákom.)
Na oslavách 400. výročia Kráľovej recitovala básne v ev. sv. chráme Božom v Kráľovej jeho manželka Oľga, najlepšia interpretka jeho básni.
Chvála vína – tem. zbierka (7 básni)

Jozef Trtol pochádza z Modry – Kráľovej, kde sa narodil 20.2.1956 v roľnícko-vinohradníckej rodine otca Jozefa Trtola a matky Boženy, rod. Sodomovej. Teraz žije v Kalinove, na čo sme patrične hrdí a každú jeho novú zbierku s radosťou vítam, krstíme a prezentujeme.
Maturoval na Gymnáziu v Modre v r. 1975. V r. 1975-77 pracoval ako zapisovateľ na Mestskom súde v Bratislave. Po absolvovaní Pd FUK v Trnave získal pedagogické vzdelanie s aprobáciou Sj – Vv, ktoré si doplnil na PF v Banskej Bystrici o predmet dejepis (1986-1989). Po vojenskej prezenčnej službe v Poprade učil na ZŠ Hrušove (1983-1989), potom pracoval na MKS v Lučenci (propagácia), učil na ZŠ v Cinobani (1990-1991), ZŠ L.Novomeského v Lučenci (1992-1994) a na ZŠ v Kalinove (1994-2001), na Zdravotnej škole v Lučenci a v súčasnosti pôsobí ako pedagóg na GBST v Lučenci. Manželka Oľga je učiteľka, dcéra Katarína farárka, syn Martin pracuje v hotelierstve, najmladšia Zuzka študuje na GBST v Lučenci.
Ma bohaté a všestranné záujmy a záľuby. Zbiera starožitnosti hlavne národopisného charakteru, ja známy hubár, rozumie sa vinohradníctvu a koňom, zaujímavo a pútavo rozpráva príbehy a píše nádhernú poéziu.
P o é z i u ž i v o t a.
Jeho poézia je ako strapec hrozna z otcovej vinice. Svieža, šťavnatá, osviežujúca i podnecujúca. Číta sa tak ľahko, ako lahodne chutí bobuľa za bobuľou vysmädnutým ústam v teplom nedeľnom popoludní.


Jar
     Belostný trnko-lupienkopád
     na šatách jari
     zelený bez hnevu
     nechá sa prerásť
     čisto je vo svetlici ducha
     na plachtách nebies
     po zmrtvýchstaní rána ... 


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook