•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rodáci a osobnosti

Prof. Dr. Ing. Igor Bello

 18.05.2014

Narodil sa 18. mája 1947 na Hrabove. Základnú školu ukončil v Kalinove a strednú školu v Poltári. Potom študoval odbor mikroelektroniky na Elektrotechnickej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Tu ukončil aj doktorandské štúdium. Bol docentom na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Pôsobil vo Veľkej Británii na Univerzite Salford.
       Neskôr bol priemyselným konzultantom v Kanade, kde sa aj stal profesor materiálového inžinierstva a tiež fyziky tuhých látok na University of Western Ontario. V súčasnosti je profesorom fyziky a materiálovej vedy v City University of Hong Kong. Je zakladajúcim členom dvoch výskumných centier a CVD diamond company.
      Je významný profesor a vedecký pracovník v oblasti vedy materiálov, nanomateriálov a nanoelektronických prístrojov. Je svetovým priekopníkom vo vývoji syntetických diamantov, kubického bornitridu a super ľahkých a super pevných materiálov pre kozmické a vojenské účely. Ako medzinárodný expert v tejto oblasti je pozývaný prednášateľ na najvýznamnejšie svetové vedecké konferencie a sympózia v USA, Japonsku a Európe. Publikoval vyše 300 vedeckých prác z ktorých je viac ako 180 publikovaných v karentovaných svetových časopisoch s vysokým impact faktorom. Jeho práce sú široko citované (~ 4000-krát). Bolo mu udelených 10 amerických patentov. Popri jeho vedeckej práci vychoval 60 vedeckých pracovníkov.
        Bol predseda slovenskej a podpredseda československej expertnej skupiny pre vákuovú technológiu a aplikácie v Prahe.
Igor Bello žije v zahraničí. Je slovenským a kanadským občanom, ktorý sa rad vracia do svojho rodiska.

mjr. Mgr. Milan CEROVSKÝ

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook