•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rodáci a osobnosti

Ladislav Gandl

 29.12.2012

Ladislav Gandl
* 8.12.1919 Kalinovo
† 29.12.1992 Bratislava

Významný slovenský výtvarník, autor viacerých monumentálnych prác, maliar, protifašistický bojovník, zaslúžili umelec.

S Kalinovom sú spojené dve etapy jeho života. V Kalinove sa narodil a prežil detstvo a mladosť. V roku 1938 maturoval na Gymnáziu v Lučenci, kde sa stretával s akademickým maliarom Františkom Gyurkovitsom. Tu robil kópie Murilla. S umelcom maľovali krajinky inšpirované prekrásnymi meandrami Ipľa.

Druhá etapa vyrastá vlastne z tej prvej. Po ťažkej chorobe sa zastavoval pri maliarskej palete návratmi do slnkom prehriatych kalinovských lúk, plných tepla, svetla a tieňov, radostnej nálady, nežných detských vnemov, preplnených jasnými farbami pohody. Svedčia o tom obrazy:

M o j e   K a l i n o v o,   J a r    v    K a l i n o v e,   K y t i c a    k a l i n o v s k ý m    ž e n á m  a iné.

Náš rodák  zasl. umelec L. Gandl vyštudoval v Prahe Akadémiu výtvarných umení. Od roku 1950 pôsobil ako asistent na VŠMU v Bratislave. Po siedmich rokoch ped. práce sa v plnej miere venoval monumenálnym prácam. Uvedieme najvýznamnejšie:
S l o v e n s k á   e p o p e a – mozaika na Bratislavskom hrade 1968
Oslava ľudského umu a práce – nástropná maľba SVŠT Bratislava Aula Maxima – 1964
N á d e j - fontána, mozaika – Svetová výstava v Osake (spolu s ak. mal. K. Gandlovou)
Areál SAV v Bratislava - betónový relief – 1972
Základná škola Trenčín - sgrafito – 1955
Univerzitná knižnica v Bratislave – nástenná maľba – 1957
Nemocnica v Bojniciach, štukolustro – 1961
Fontána na Rezedovej ulici v Bratislave, mozaika – 1978
Areál VŠMV v Bratislave, mozaika
Svoj demokratický a ľudský postoj prejavil účasťou v protifašistickom odboji. Do vlasti sa vrátil ako osloboditeľ a účastník I. čsl. armádneho zboru L. Svobodu.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook