•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rodáci a osobnosti

Ing. Pavol Hronec

 10.10.2012

Narodil sa v roku 1948 v Kalinove – Hrabove. ZŠ vychodil v Kalinove, SVŠ v Lučenci. Vysokú školu ekonomickú vyštudoval v Košiciach a stal sa ekonomickým inžinierom. Na tej istej VŠ potom pracoval ako odborný asistent. Neskoršie pracoval vo východoslovenských hydinárskych závodoch ako ekonomický námestník. V rokoch 1980-1992 pracoval na Ministerstve financií SR najprv ako referent, potom vedúci oddelenia až po funkciu hlavný riaditeľ. V roku 1992 začal pracovať v ústredí Národnej banky Slovenska v Bratislave vo funkcií vrchný riaditeľ. Hlavnou náplňou jeho odbornej činnosti bol bankový rozpočet a investície a predtým i štátny rozpočet. V rámci tejto činnosti zodpovedal za výstavbu budov NBS a expozitúr v SR.
Pre zdokonalenie svojich odborných vedomostí absolvoval stáže v zahraničí v Bonne a v Mníchove.
Žije v Bratislave a v súčasnosti opäť pracuje na Ministerstve financií SR ako generálny riaditeľ.
A tak ako dobrý syn splácal rodičovskú lásku a starostlivosť rodičom, tak sa správa ku svojej rodnej obci. Pomáha, poradí pri zostavovaní projektov.

Paľko Hronec má veľmi rád svoj rodný kraj, svoju rodnú obec, rád sa sem vracia a teší sa, keď aj za jeho pomoci sa tu, u nás niečo vybuduje, obnoví, skrášli. Dôchodkový vek plánuje stráviť v rodnom Kalinove – Hrabove, veď niet krajšieho pocitu, ako sa zohriať na slniečku, ktoré vychádza spoza Hája a zapadá za horami pri Briežkoch.

Pán Ing. Pavol Hronec právom patrí medzi významných rodákov Kalinova.

Sme mu za všetko, čo urobil pre našu obec, vďační a hrdí.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook