•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rodáci a osobnosti

Pavel Jánoš

 14.06.2011

PAVEL J Á N O Š
Životné jubileum – 90 rokov

     14. júna 2011 sa Pavel Jánoš - občan obce Kalinovo dožil významných narodenín 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa konalo podujatie. Zúčastnili sa ho významné osobnosti obce, ale aj hosť – pani riaditeľka Novohradského osvetového centra z Lučenca – Ambrušová. Pre všetkých prítomných to bolo vznešená chvíľa, lebo sem prišli zablahoželať veľmi významnému človekovi pánovi Pavlovi Jánošovi.
      Pavel Jánoš veľa vykonal vo svojom plodnom živote nielen ako profesionálny a ochotnícky herec, ale aj ako historik, etnograf a spisovateľ, ale venoval sa aj dizajnu, archivníctvu a archeológii. Oživil pamiatku polyhistora Mateja Bela a významne sa pričinil o výstavbu a odhalenie pamätníka v obci.
      Pavel Jánoš je autorom významných publikácií: monografia Kalinovo – pri 700. výročí vzniku obce a rozšíreného vydania pri vzniku miestneho závodu (80. výročie). Vydal ďalej publikáciu „Z histórie kalinovsko-hrabovského evanjelického zboru“, „Povesti a príbehy z Novohradu“, „Minerálne premene a zaniknuté kúpele v Novohrade“. Veľmi významná je jeho zbierka piesní „Povec, že mi moja milá, povec“, ktorá vznikla vďaka jeho matky. Ona mu od útleho detstva vštepovala rýdzi vzťah ku všetkému čo vytvorili ruky a um našich prarodičov. Krásne znie motto tejto zbierky – ľudové príslovie:
     „Keď budeš krivdou bitý, nezúfaj, zaspievaj si!“

      Ako herec pôsobil v Dedinskom divadle v Bratislave a v Krajskom divadle v Žiline. Po návrate do rodnej obce, keď pracoval v SMZ Kalinovo ako výtvarník výrobno-technickej propagácie, sa vo voľnom čase venoval ochotníckemu divadlu v Kalinove, kde nielen hral, ale aj väčšinu hier režíroval.
      Veľa dokázal aj v osobnom živote, veď si spolu s manželkou Lujzkou postavili rodinný dom, vychovali dve krásne dcéry a potrebné je vyzdvihnúť aj jeho manželku, ktorá pri ňom vždy verne stála a podporovala ho v jeho záslužnej činnosti.
      Pavel Jánoš za svoje celoživotné dielo v oblasti kultúry bol ocenený medailou Daniela Richarda, ktorú mu udelila pani riaditeľka NOC
     Ambrušová a „Cenu starostu obce Kalinovo“, ktorú mu udelil sám starosta Ján Šárkan. Po udelení cien poďakovala pánovi Jánošovi za spracovanie histórie miestnej ev. a.v. cirkvi pani farárka Petrillová a pod jej dirigovaním vystúpil na záver tejto slávnosti aj spevokol. Veľmi dojímavo znela aj pieseň z Jánošovej zbierky Kalinovská turňa ...
Po slávnostnom prípitku nasledoval zápis do pamätnej knihy obce jubilanta, hostí a gratulantov.
Potom všetci prítomní boli pozvaní k slávnostnej tabuli na občerstvenie a družné posedenie.
A propos! Veľkým prekvapením bolo ukázanie súkromnej básnickej zbierky pána Jánoša
„Vy lúky voňavé“. Verše prvotiny, báseň – V rodnom údolí prečítala pani Rakytková.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook