•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktivity obce

REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV ZŠ A MŠ

 02.10.2011

V rámci podaných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky podala obec projekt na opravu našich škôl. Náklady na ich prevádzku ročne tvorili viac než 900 000 SK /29 874,5€/. Preto sa hľadali alternatívy, ako túto položku znížiť. Bolo nevyhnutné znížiť energetickú náročnosť budov, zrekonštruovať rozvody sietí a kapacitne aj technologicky ich modernizovať.

Cieľ projektu:
► zlepšiť podmienky na vzdelávanie pre deti

Špecifické ciele:
► modernizovať a znížiť energetickú náročnosť budovy novej základnej školy prostredníctvom
     kompletnej výmeny okien, zateplenia fasády a stropu
► modernizovať a znížiť energetickú náročnosť budovy materskej školy prostredníctvom
     zateplenia fasády a strechy kompletnej výmeny okien a výmeny rozvodov elektriny
► realizovať prestavbu existujúceho altánku v areáli školy na jedáleň a kuchyňu, vrátane
     prípojky a všetkých sietí.
► zabezpečiť dodávky teplej úžitkovej vody a podporu kúrenia v jarných a jesenných mesiacoch
     v budovách telocvične a kuchyne s jedálňou prostredníctvom inštalácie solárnych kolektorov
     na strechu telocvične

Prebiehajúcimi úpravami sa dosiahne výrazné šetrenie finančných prostriedkov. Taktiež výrazne ovplyvní kvalitu vzdelávania na školách. Po ukončení realizácie projektu bude zabezpečená dlhoročná úspora financií a dlhodobou údržbou sa zabezpečí nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny efekt projektu. Obec sa aj naďalej plánuje zapájať do výziev a vynaloží maximálne úsilie, aby sme našu obec aj naďalej zveľaďovali. 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook