•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktivity obce

REGULÁCIA IPĽA

 26.04.2005

Pod vplyvom zrážok dochádzalo v Kalinove k častému vystúpeniu hladiny rieky Ipeľ. Z tohto dôvodu často dochádzalo k zatápaniu 24 rodinných domov a priľahlých nehnuteľností, poľnohospodárskej pôdy a záhrad, zničeniu a poškodeniu majetku. Bolo ohrozené nielen zdravie, ale hlavne životy ľudí. Posledný hlásený stav ohrozenia bol 26.04.2005. Išlo o III. stupeň povodňovej aktivity, kedy došlo k povodňovým škodám z titulu straty, zničenia alebo poškodenia majetku v hodnote približne 1 000 000 SK /33 193,9€/. Predpoklad škôd pri vyšších zrážkach bol oveľa väčší.

Z tohto dôvodu bolo z rozvojového programu investícií v roku 2005 žiadaný príspevok pre úpravu Ipľa v našej obci. Komisia žiadosti následne vyhovela a v roku 2008 sa začalo s realizáciou jeho regulácie. Dnes už prebiehajú finálne úpravy a občania Kalinova môžu aj v čase dažďov pokojne spávať.

Úprava zahŕňala:
► korytovú úpravu Ipľa /dĺžka 471m, prevýšenie cesty v km 0,067 - 0,180 úpravy, úprava ľavého
     brehu v km 0,271 - 0,344 úpravy/
► vybudovanie pravostrannej ochrannej hrádze Ipľa

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook