•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vážení občania,

do povinného zberu kuchynského odpadu ostávajú posledné dni. Od 01.07.2021 mestám a obciam môže hroziť pokuta až do výšky 80 000,- Eur. Preto žiadame všetkých občanov, ktorí nevyplnili čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti, aby tak urobili a doručili toto čestné vyhlásenie e-mailom, poštou, do schránky pred OcÚ alebo osobne v úradných hodinách. Tlačivo čestného vyhlásenia je zverejnené na webovej stránke obce spoločne so sprievodným listom.
Sprievodný list:
https://www.kalinovo.sk/files/2020-11-26-105433-Kalinovo-Info_o_kompostovan___pre_obyvate__ov.pdf?fbclid=IwAR2ZrM54Aij81J65e_GRlUoQgS7A3DvoY8D8C2pVMBAvmrGLbzMu1hQURFg
Čestné vyhlásenie:
https://www.kalinovo.sk/files/2020-11-26-105524-Kalinovo-__estn___prehl__senie_o_kompostovan__.pdf?fbclid=IwAR3zay1W8qHFEXAQaGsXSZaHvL8davQRPZSRZwgyJtHbatWNT9pNltMl2NQ

OZNAM.

Obecná knižnica je otvorená v utorok (od 15:00 - 17:00 hod.) a v piatok (od 13:00 - 15:00 hod.)

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook