•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Streľba

STREĽBA ŽIAKOV, NAJLEPŠIE VÝKONY A DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

 26.03.2018

V súčastnej dobe máme dobré strelecké vybavenie. Na streľbu používame šesť vzduchoviek -SLÁVIA 631, štyri rukavice .Na troch vzduchovkách máme remene. Pri steľbe využívame aj strelecké kabáty. V jeseni 2012 sa nám podarilo zabezpečiť sponzorsky nový kabát ,za čo patrí vďaka p.Gombalovi. Takto sme zavŕšili počet streleckých kabátov na tri. Samozrejme, takéto vybavenie nevzniklo z roka na rok Je výsledkom našich výborných výsledkov v predchádzajúcom období a do terajšej podoby sa dostalo v posledných piatich rokoch. Impulzom bolo druhé miesto Veroniky Vargovej na MS v roku 2009. Ďalšie výborné umiestnenia na MS - 4.,5.a 6.miesto boli dôvodom, že nám bola krajským streleckým zväzom pridelená v septembri 2012 nová vzduchovka. Za výborné výkony na MS v Košiciach 2013 sme od Slovenského streleckého zväzu dostali dve vzduchovky. Za dosahované výborné výsledky a záujem žiakov o streľbu sme na konci roku 2013 dostali od riaditeľstva ZŠ s MŠ dve vzduchovky. Naša príprava je zabezpečovaná prostredníctvom streleckého krúžku. Stretávame sa v piatok od 13.00 hod do 15.00 hod. Drobnú prípravu zbraní si zabezpečujeme sami, zložitejšie úkony nám vykonáva pán Varga.

NAJLEPŠIE VÝKONY

VERONIKA VARGOVÁ...................... 296 (12- 09,MS)

NINA HODULIAKOVÁ.........................279 (11-10,MO)

LAURA CABANOVÁ............................286 (03-12,MK)...289(02-14,TR)

VERONIKA VONDERČÍKOVÁ...........278 (12-12,MO)...286(04-13,MS)

JÚLIA GOMBALOVÁ...........................281 (02-13,MK)...283(11-13,PSTM)...288(12-13,MS)

MATEJ PÚPALA...................................283 (01-13,TR)...288 (11-14,PSTM)...293(12-14,F-PSTM)

SLAVOMÍR KUŠPÁL...........................286 (02-13,MK)...287(02-14,MK)...293(04-14,TR)

FRANTIŠEK GOLČITER....................288 (01-13,TR)

SAMUEL ORAVEC-.............................274 (02-14,MK)...283(04-14,TR)...285 (11-14,PSTM)

MARTIN ĎURIŠKO.............................273 (02-14,TR)...281(04-14,TR)

VIKTÓRIA KOLLÁROVÁ..................... 261 (03-15,VC)

MARTINA MARCINEKOVÁ.................260 (11- 14, PSTM)...275(05-16,ST.S)...283 (12-16 PSTM)

MONIKA KMINIAKOVÁ........................242 ( 03-15,VC)...277(02-16,MK)

MARTIN TOMIŠ...................................235 (03-15, VC)...279(05-16,ST.S)...284 (12-16 MO)

VIKTÓRIA KARÁSEKOVÁ..................252 (11- 14, MO)

ADAM SIHEĽSKÝ................................263(02-16,MK)

SOFIA SLOVÁKOVÁ...........................265(05-16,ST.S)...280 (2-17 PSTM)

MATÚŠ MELICHERČÍK.....................232(05-16,ST.S)...275 (3-17 PSTM)

MILAN CABAN....................................206(05-16, ST.S)...264 (12-16 PSTM)

TIMOTEJ ZAŤKO...............................211 (03-17, PSTM)

ZOJA FAFULIAKOVÁ........................161 (03-17, PSTM)

SAMUEL MAJER...............................231 (03-17, PSTM)

pozn.
MS -majstrovstvá Slovenska (12-09)-mesiac –rok dosiahnutia
MK- majstrovstvá kraja
MO- majstrovstvá okresu
TR- tréning
PSTM- porovnávacia súťaž talentovanej mládeže
F-PSTM- finále porovnávacej sútaže talentovanej mládeže
VC- veľká cena mesta Žiar Nad Hronom
ST.S - strelecká súťaž

NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA

10.12.2009 Partizánske      Družstvo – 5.miesto – 810 b

Vargová Veronika – 296 b – 2.miesto
Hoduliaková Nina – 269 b – 18.miesto
Mondeková Anna – 245 b – 24.miesto


30.3.2012 Svätý Peter     Družstvo – 4.miesto – 817 b

Golčiter František – 280 b – 5.miesto
Púpala Matej – 263 b – 18.miesto
Cabanová Laura – 274 b – 10.miesto


5.4.2013 Košice     Družstvo mladších žiakov- 2.miesto-850 b

Cabanová Laura – 285 b -5.miesto
Púpala Matej - 282b -11.miesto
Kušpál Slavomír – 283b -9.miesto


                                Družstvo starších žiakov- 3.miesto-845 b

Golčiter František – 280b -7.miesto
Vonderčíková Veronika-286b -2.miesto
Gombalová Júlia - 279b – 9. miesto


11.4.2014   Veľký Krtíš      Družstvo mladších žiakov-2.miesto-840 b

Kušpál Slavomír-291 b -3. miesto
Oravec Samuel -275 b- 14. miesto
Ďuriško Martin -274 b- 16. miesto

10.4.2015   Svätý Peter     Družstvo starších žiakov - 8. miesto - 800 b

Kušpál Slavomír - 273b - 18. miesto
Púpala Matej - 276b - 16. miesto
Oravec Samuel - 251b - 23. miesto

1.4.2016  Košice      Družstvo mladších žiakov - 7. miesto - 806 b    

Marcineková Martina - 272b - 10. miesto
Kminiaková Monika - 265b - 11. miesto
Siheľský Adam - 269b - 16. miesto

Kušpál Slavomír - 283b - 10. miesto - starší žiak

Kalinovské strelecké nádeje 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook