•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí 2013

 01.01.2013

KALENDÁRIUM KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ A TELOVÝCHOVNÝCH AKCIÍ


v obci Kalinovo rok: 2013


Január

- Vítanie nového roku 2013 - zhromaždenie občanov na námestí pri
zvonici ohňostroj, zábava pri reprod. hudbe slávnostný prípitok,
obvyklé pohostenie

- Trojkráľový volejbalový turnaj – stretnutie priateľských volejbalových
tímov - súťaž o „ ceny starostu obce“

- Zimný podvečer pri humore a perí „páračky“
(spolupráca kult. komisie so združenia dôchodcov)

Február

- Fašiangy s pampúškami – tanečná zábava v sále kult. domu
s tombolou a vtipnými súťažami
(viazanie kravaty, navliekanie do ihly a pod. ) 

Marec

- MDŽ - slávnostná akadémia

- DEŇ UČITELOV - slávnostný obed a posedenie a zápis do pamätnej
knihy obce

- DEŇ KNIHY - stretnutie občanov, vyhodnotenie najlepších čitateľov
-starší a mládeže

- TVORIVÉ ZÁUJMY OBČANOV
výstava obrazov insitnej maliarky IVETY KURICOVEJ
výstava fotografií JÚLIUS KRIŽÁNI
čipka - VIERA SANISLOVÁ, JANA GASPEROVÁ A INÉ AUTORKY

Apríl

- VEĽKONOČNÁ PARÁDA
Výstava na túto tému
(kraslice, ručné práce žien, remeselné práce mužov)

- KONCERT – žiakov škola ľudového umenia

- VYNÁŠANIE MORENY S DEŤMI MŠ

Máj

- STAVANIE MÁJA – ľudová veselica (guľáš) Molota sprievod dedinou-
ul. M. Bela (vyhodnotenie rekonštrukcie starých domov)

- 8.MÁJ – ukončenie II. svetovej vojny –predvečerný pietny akt
68. kahancov pri pamätníku padlým

- DEŇ MATIEK - akadémia žiakov MŠ – ZŠ Kalinovo
sála kultúrneho domu

Jún

- MDD
 
- JÁNOVSKÁ VESELICA
 
- Futbalový turnaj žiakov o pohár Predsedu BBK
 
- UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU

JÚL

Prázdniny

August

- PIETNY AKT K SNP

- 20. VÝROČIE „ KERAMICKÉ SYMPÓZIUM“ – spoluorganizácia Lučenec múzeum

September

- Otvorenie nového školského roku
 
- Výstava „ Čo záhrada dala“
(plody, kvety, výpestky)

Október


- Slávnostná akadémia k „ OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“

- TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ – na námestí „pri zvonici “

- KAPUSTOVÉ HODY 

November

- PIETNY AKT K PAMIATKE ZOSNULÝCH
spolupráca s miestnymi cirkvami

- KOLEDY V BETÁNII

December

- UVÍTANIE MIKULÁŠA – spolupráca so ZŠ – MŠ Kalinovo
 
- Štefánska zábava
 
- ZÁVER ROKA – svetelná show, veselica

V PRIEBEHU ROKA DIVADELNÉ PREDSTAVENIA ( podľa ponuky)

Komisia pre kultúru, mládež a šport pri OZ v Kalinove 

Kalendár výročí 

Významná udalosť, osobnosť a historická zaujímavosť

V mesiaci apríli 2013:
Slávnostné odkrytie nainštalovanej zväčšeniny fotografie neskororenesančného KAŠTIEĽA zo 17. storočia, ktorý bol v 60. rokoch minulého storočia zrútený. Fotografia bude umiestnená na mieste, kde stál kaštieľ a bude tvoriť vstupnú dominantu do revitalizovaného miestneho parku.
Podujatie bude s programom žiakov ZŠ - MŠ, ľudovou hudbou a občerstvením pre účastníkov.

Súčasťou tohoto podujatia bude položenie kytice ku pamätníku Mateja Bela, ktorý bol postavený v r.1979.
V kaštieli bola šľachtická škola/v obci existovala cirkevná škola/, ktorú navštevoval M. Bel, ktorý sa štúdiom vo svete vypracoval na významného vedca a dostal honosné označenie „Veľká ozdoba Uhorska“
Pri pamätníku sa bude účastníkom čítať z knihy Pavla Jánoša/nášho rodáka/
Kde sa zmieňuje o M. Belovi podrobnejšie a tiež o praktikách školy v 17.storočia.

v auguste 2013
Ako súčasť keramického sympózia: Beseda o novej knihe nášho rodáka
Jána Rakytku „SLEPEC“

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook