•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SPÔSOB TRIEDENIA ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 01.01.2016

Zložky komunálneho odpadu (ďalej KO) sa v centrálnom zbernom dvore, ktorý je v areáli Mepos-u Lučenec bude triediť a technologicky upravovať podľa spracovateľskej druhovosti a požiadaviek recyklačného priemyslu. Vyseparované zložky KO pripravené na zhodnotenie preberá od objednávateľa spôsobile a náležite poučený pracovník zhotoviteľa.
Na uloženie plastu a papiera používame žlté plastové vrece, zozbierané sklo skladujeme v zelenom plastovom vreci.

Papier recyklovateľný:
noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá.

Papier nerecyklovateľný:
indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité pampers, hygienické vložky.
Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Plasty recyklovateľné:
► PE – vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
► PET – fľaše od nealko nápojov (cola, minerálne vody ap.), môžu obsahovať zvyšky nápojov, musia byť v stlačenom stave
► VKM - nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
► PP – tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
► HDPE – drogistické obaly, sudy (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov, jar, pur a pod.)
► LDPE – mäkké fólie, vrecia
► LLDP – zmršťovacie a obaľovacie fólie
► ALU - plechovky od piva, cola ap.

Plasty nerecyklovateľné:
- auto plasty (blatníky, nárazníky a pod.)
- plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Sklo recyklovateľné:
obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)
obaly z alkoholických nápojov
obaly s kompótov (zaváraniny)
ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

Nerecyklovateľné sklo:
lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo,
televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá, autozrkadlá...


Vypracoval: Kaplán Milan, Mepos Lučenec
01.2016

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook