Akcie

Dokážeme udržať tradície?

A takúto otázku si každoročne dávajú aj členovia klubu seniorov v Kalinove.
Voľakedy príchod zimy znamenal pre roľníkov zmenu charakteru práce, ale aj zmenu v spôsobe života. Popri bežnej činnosti sa pozornosť sústreďovala na práce ako boli, oprava a zhotovovanie rôzneho náradia, pradenie, tkanie, šitie, zakáľačky a aj páranie peria. Tieto práce im súčasne dávali príležitosť na vzájomné stretnutia.
Bez váhania sa aj „dievčence“ z klubu seniorov stretli vo februári 2017 na páračkách v Základnej škole, kde je dosť priestoru a aj ochoty od vedenia školy. Veď práve tu sú naše deti a vnúčatá, pre ktoré je takáto príležitosť párať perie vynikajúca a jedinečná. S radosťou prišli dievčence aj chlapci a veru by ste sa čudovali, ako šikovne preberali prštekmi a ako im pribúdalo peria v miskách. Aj sa pýtali, ako dlho sa musí párať perie do jednej periny, čiže deti sú to bystré a určite to čo skúsili, len tak ľahko nezabudnú.
A že duch tejto ľudovej tradície stále žije, potvrdili aj dve členky nášho klubu seniorov, ktoré na páračky prišli v nádherných, vyšívaných ľudových krojoch. Prekrásne sukne sa im len tak vlnili a čepce na hlavách boli ako tie najkrajšie kráľovské koruny. Jedna na chrbte niesla batoch s perovou duchnou, druhá v ruke košík s pripravenými dobrotami, takto nás prekvapili.
Tak veru, veselo bolo pri práci, aj sme si zaspievali, zavtipkovali, ale aj na slinku sme sa trochu občerstvili dobrým vínkom od kultúrnej komisie pri OÚ.
A náš pán starosta nedau sa veru zahanbiťi a doňésou nám za dve veľkie škatule fajnech pampúchov. Nuž a k tomu edná z nás upiekla boľastníke alebo chrapne, ako kcete, ale veľmi dobró to bolo. Nechýbale ani škvarkovie bagáče, bylinkovie čaje a fajnie „šmykľavie“ zákuske.
Nuž, milí naši kalinovčania.
Aj takto sa dá ešte dnes nájsť čaro starých, teplých izbietok a prežiť pár chvíľ na veselých páračkách. Počúvať ľudové piesne, v nich spoznávať dušu človeka a cítiť silu človeka, ale aj silu života niekdajšieho roľníka. Uvedomila som si, že nášmu ľudu pieseň umožňovala hľadať a nachádzať lásky a šťastie nie v cudzom svete, ale tu doma, v rodnom kraji. Len opravdivý život mohol zrodiť tieto nádherné tradície a piesne.
Život ostáva, len piesne sa z našich hrdiel akosi vytrácajú. Ale ja verím, že trvalé hodnoty a krásy, aj vďaka „páračkám“, tie pretrvajú veky.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zorganizovať toto nádherné podujatie.
Výbor klubu seniorov v Kalinove


Počasie:

Kurzový lístok