Akcie

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2016

       17. marca 2016 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2016, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK. Novohradská knižnica v Lučenci pri príležitosti Dňa knihovníkov, navrhla na toto ocenenie pani Mgr. Juditu Karásekovú, za jej dlhoročnú obetavú prácu v obecnej knižnici. Bola ocenená Pamätným listom, ktorý jej odovzdal ako aj ďalším deviatim zástupcom knižníc kraja riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Milan Uhrík, PhD. Srdečne gratulujeme.


Počasie:

Kurzový lístok