Akcie

ZVONICA

     Dňa 28. júna 2015 sa v kostole ECAV konali slávnostné Služby Božie pri príležitosti 220. výročia postavenia zvonice a ukončenia jej obnovy . Táto barokovo – klasicistická zvonica pochádzajúca z polovice 18. storočia stojí na námestí v strede obce Kalinova a možno ju nazvať symbolom obce. Dnes je vynovená.
     Keď použijeme epiteton, básnickú ozdobu, je teraz ako mladá žena, keď sa vyoblieka do nových šiat a ide do kostola. Má aj šperk – zvonkohru s nádhernými úryvkami piesní a hudobných skladieb. Občan kráčajúci ulicou si môže takto potešiť a osviežiť svoju dušu.
     Prvá zvonica bola drevená, ale v roku 1795 bola vymurovaná a dnes oslavuje 220. výročie svojho vzniku.
     Program slávnosti vyplnili poďakovania pána farára ECAV O. Šoltésa, zborovej dozorkyne M. Zivákovej, príhovor členky ECAV E. Rakytkovej a umelecký prednes Mišky Fojtíčkovej, snúbenice brata farára. Na slávnostných Službách Božích poslúžil aj cirkevný spevokol, ktorý zaspieval národnú pieseň „Aká si mi krásna, ty rodná zem moja....“
      Keďže slávnosť bola venovaná zvonici, odznela aj ľudová pieseň „Kalinovská turňa /zvonica/ pekná, vysoká....“
      Evanjelická cirkev v spolupráci s Obecným úradom sa postarali, aby toto výročie oslávila v „novom šate“ a tak ukázala, že naši ľudia vedia, čo treba urobiť: splatiť dlhy tým, čo tvorili pred nami. Čo naši predkovia vytvorili, my máme udržiavať a zdokonaľovať.
     Veža zažila aj vojnové útrapy, keď v 1.svetovej vojne jej odobrali zvony na potreby armády /1916/. Nové zvony inštalovali v roku 1924. Ten najväčší praskol a v roku 1930 ho nahradili novým zvonom.
     Na veľkom zvone je nápis : ,,Dala vyhotoviť Kalinovsko – Hrabovská cirkev ausburgského vyznania aj s menami cirkevných hodnostárov. Na druhej strane je zobrazený kalich a nápis z Evanjelia podľa Jána kap. 12 verš 30: „I povedal Ježiš, nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre Vás.´´
      Na obrube zvona je dekorácia s nápisom:
    ,,Zvolávam ľud, chválim Boha pravého, zomrelých oplakávam, búrky zaháňam, slávnosti zvelebujem.´´
     Stredný zvon je bez nápisov.
     Umieračik má nápis: ,,Dávam počuť tvoj hlas, lebo tvoj hlas je ľúbivý.´´
     Zvony pri zvonení sú v úžasnej harmónii. Tvoria čistú kvartu. Stredný zvon zviera s veľkým malú terciu. To je základ molovej, čiže cirkevnej tóniny, ktorá tak i ľuďom krásne lahodí. Zvony na veži sú dokonca v harmónii so zvonkom na kostolnej veži.
     V súčasnosti sú zvony aj na rímsko-katolíckom kostole v Kalinove a tiež harmonizujú s týmito našimi. Je to dôkaz, že zvony robili veľmi dobrí zvonári.
     A tak, my občania Kalinova, tešme sa, buďme radi, že naša veža je vynovená. Vďaka patrí všetkým, čo sa o jej obnovu pričinili.
    Nech zvony znejú na slávu Božiu a aby nikdy nemuseli oznamovať koniec vojny, tak ako v roku 1945, rozháňať hrôzostrašné búrkové mraky.
    Nech naše zvony zvolávajú ľudí do kostola, aby išli načerpať duchovnej potravy, stretli sa s bratmi a sestrami a nažívali tak, ako majú praví kresťania žiť –
                                          
                                V LÁSKE A SVORNOSTI !
                                                                                                                       
                                                                                                                                       Eva Rakytková


Počasie:

Kurzový lístok