Obecný úrad
► ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY !

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kalinove oznamuje rodičom detí,
ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2017/2018, môžu tak urobiť do 30.apríla 2017. V prípade, že z objektívnych príčin tento termín nestihnú, priebežne ho môžu zapísať do MŠ najneskôr do 30.06.2017.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosti spolu s ostatnými tlačivami si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole ktorýkoľvek deň od 7:00 do 16:00 hod.

Mgr. Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ v Kalinove

► Zmena hodín pre verejnosť na Pošte Kalinovo !
Nové otváracie hodiny (s platnosťou od 01.04.2017): Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
08:00 - 12:00, 13:15 - 15:00 hod. Streda: 08:00 - 11:30, 14:40 - 17:00 hod.


 
Na našu stránku ste klikli už viac ako 84 077 krát! Veríme že preto, lebo sa Vám stránka páči. Budeme sa aj naďalej snažiť prinášať Vám najnovšie informácie o Kalinove a jeho občanoch. Dúfam, že nám a našej krásnej obci Kalinovo ostanete verní.:)

Obecný úrad a osobne starosta obce zároveň vyslovuje pochvalu a poďakovanie všetkým tým, ktorí svojím aktívnym pričinením prispievajú k tomu, že naša obec je pekná, upravená, že sa nám tu žije príjemne. Želáme si, aby takých vzorných občanov bolo stále viac a viac.
 
WEB INFO:
    ►     Najnovšie informácie pridané na stránke nájdete v časti "Oznamy"
    ►     Pokiaľ chcete niečo napísať alebo odkázať zvoľte časť "Kniha návštev"
    ►     Pokiaľ chcete na stránku prispieť, niečo opraviť, alebo dodať, neváhajte a napíšte nám
             na e-mail "webkalinovo@gmail.com", alebo zanechajte odkaz na "facebooku"
 
 
  KALINOVO NA FACEBOOKU
              
 постельное белье киев купить

Počasie:

Kurzový lístok