Obecný úrad


OZNAM

       Oznamujeme nájomcom hrobových miest, že v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska Kalinovo má právo užívať hrobové miesto po uzavretí NÁJOMNEJ ZMLUVY a ZAPLATENIA PRENÁJMU podľa cenníka služieb.

    Prenájom sa platí za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2022. Úhradu je potrebné vykonať do 30.06.2015.Prevádzkový poriadok pohrebiska Kalinovo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Kalinovo v úradných dňoch.Za prevádzkovanie cintorína zodpovedá Michal Katreniak – pohrebná služba ARCHA Kalinovo.

           
       
Na našu stránku ste klikli už viac ako 50 000 krát! Veríme že preto, lebo sa Vám stránka páči. Budeme sa aj naďalej snažiť prinášať Vám najnovšie informácie o Kalinove a jeho občanoch. Dúfam, že nám a našej krásnej obci Kalinovo ostanete verní.:)

Obecný úrad a osobne starosta obce zároveň vyslovuje pochvalu a poďakovanie všetkým tým, ktorí svojím aktívnym pričinením prispievajú k tomu, že naša obec je pekná, upravená, že sa nám tu žije príjemne. Želáme si, aby takých vzorných občanov bolo stále viac a viac.
 
WEB INFO:
    ►     Najnovšie informácie pridané na stránke nájdete v časti "Oznamy"
    ►     Pokiaľ chcete niečo napísať alebo odkázať zvoľte časť "Kniha návštev"
    ►     Pokiaľ chcete na stránku prispieť, niečo opraviť, alebo dodať, neváhajte a napíšte nám
             na e-mail "webkalinovo@gmail.com", alebo zanechajte odkaz na "facebooku"
 
 
  KALINOVO NA FACEBOOKU
              
 Počasie:

Kurzový lístok