Obecný úrad
Oznámenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce Kalinovo


Obec Kalinovo v súlade s § 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zámer predať pozemok vo vlastníctve obce Kalinovo v k.ú. Kalinovo parcelné číslo 855/118 vo výmere 23 m2.


 
Na našu stránku ste klikli už viac ako 30 000 krát! Veríme že preto, lebo sa Vám stránka páči. Budeme sa aj naďalej snažiť prinášať Vám najnovšie informácie o Kalinove a jeho občanoch. Dúfam, že nám a našej krásnej obci Kalinovo ostanete verní.:)

Obecný úrad a osobne starosta obce zároveň vyslovuje pochvalu a poďakovanie všetkým tým, ktorí svojím aktívnym pričinením prispievajú k tomu, že naša obec je pekná, upravená, že sa nám tu žije príjemne. Želáme si, aby takých vzorných občanov bolo stále viac a viac.
 
WEB INFO:
    ►     Najnovšie informácie pridané na stránke nájdete v časti "Oznamy"
    ►     Pokiaľ chcete niečo napísať alebo odkázať zvoľte časť "Kniha návštev"
    ►     Pokiaľ chcete na stránku prispieť, niečo opraviť, alebo dodať, neváhajte a napíšte nám
             na e-mail "webkalinovo@gmail.com", alebo zanechajte odkaz na "facebooku"
 
 
  KALINOVO NA FACEBOOKU
              
 Počasie:

Kurzový lístok