Kalendár podujatí

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ A ŠPORTOVÝCH AKCIÍ V OBCI KALINOVO 2016
Január

VÍTANIE NOVÉHO ROKU 2016 – zhromaždenie občanov na námestí pri zvonici, ohňostroj, zábava pri reprodukovanej hudbe, slávnostný prípitok, obvyklé pohostenie

TROJKRÁĽOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ – 9. ročník tradičného turnaja amatérskych volejbalových tímov

PÁRAČKY – zimný podvečer pri humore a perí (spolupráca kult. komisie so Združením dôchodcov)

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL v materskej škole a základnej školeFebruár

FAŠIANGOVÝ PLES

HOKEJOVÝ TURNAJ – HK Kalinovo
HALOVÝ TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR OBCE


Marec

MDŽ slávnostná akadémiaDEŇ UČITEĽOV – slávnostný obed, posedenie súčasných a bývalých učiteľov základnej a materskej školy, odovzdávanie medailí J. A. Komenského

DEŇ KNIHY – stretnutie čitateľov obecnej knižnice, vyhodnotenie najlepších čitateľov z radov dospelých a mládeže
MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY – „A“ mužstva podľa vyžrebovaniaApríl

►VEĽKONOČNÁ PARÁDA – výstava na túto tému (kraslice, ručné práce žien, remeselné práce mužov)
►VEĽKONOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

►VYNÁŠANIE MORENY S DEŤMI MŠ

►MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY – „A“ mužstva, dorastu a žiakov podľa vyžrebovania

►ZAHÁJENIE TENISOVEJ SEZÓNY

Máj

VEĽKONOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

VYNÁŠANIE MORENY S DEŤMI MŠ

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY – „A“ mužstva, dorastu a žiakov podľa vyžrebovania

ZAHÁJENIE TENISOVEJ SEZÓNY

Jún

MDD – obecné oslavy Dňa detí
DEŇ OBCE – oslava spojená s pečením býka a ľudovou hudbou
UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKUslávnostná rozlúčka s najstaršími žiakmi materskej školy a s deviatakmi v obradnej sále Obecného úradu

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY
„A“ mužstva, dorastu a žiakov podľa vyžrebovania

Júl

TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE

August

PIETNY AKT K VÝROČIU SNPKERAMICKÉ SYMPÓZIUM – spoluorganizácia s Novohradskou galériou v Lučenci

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY – „A“ mužstva, dorastu a žiakov podľa vyžrebovania


September

ZAHÁJENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU

ČO ZÁHRADA DALA – výstava plodov a kvetov vypestovanými občanmiMAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY – „A“ mužstva, dorastu a žiakov podľa vyžrebovania

Október

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – obecné oslavy

TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ – na námestí „pri zvonici“MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY – „A“ mužstva, dorastu a žiakov podľa vyžrebovania

November

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY – „A“ mužstva, dorastu a žiakov podľa vyžrebovania

UKONČENIE TENISOVEJ SEZÓNY


December

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA
spolupráca so ZŠ s MŠ

ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
pre všetky vekové kategórie amatérskych hráčov

SILVESTER
ohňostroj, veselicaPočasie:

Kurzový lístok