Akcie

MAREC – MESIAC KNIHY

Stretnutie so spisovateľom

      Dňa 21.3.2016 sme sa zúčastnili besedy, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Obecnej a školskej knižnice v Kalinove. Bola to beseda so spisovateľom Ing. Pavlom Hlodákom. Pán Hlodák nám najprv porozprával o sebe, svojom štúdiu, práci, ... Dozvedeli sme sa napríklad to, že vyštudoval vysokú školu s chemickým zameraním, no vo svojom voľnom čase sa venuje píaniu kníh.
       Jeho knihy je možné zaradiť do žánru literatúra faktu. Popri písaní pracuje vo firmeKermat, v ktorej má svoje malé vydavateľstvo, kde publikuje jeden alebo dva tituly ročne. Kedže mnohí ľudia, ktorí v minulosti pracovali v sklárstve, nemali odborné vedomosti z tejto oblasti,robil pre nich odborné prednášky. Práve preto bolo témou jeho prvých dvoch kníh práve sklárstvo a sklársky priemysel. Ďalšie knihy napísal o Muránskom hrade a jeho vlastníkoch – Muránsky hrad a jeho páni, Šľachtický rod Séčiovcov.
       Najviac ma zaujala kniha o Kalinove a Hrabove – Kalinovo a Hrabovo v premenách času. Spisovateľ sa síce nenarodil v Kalinove, ale vie o ňom viac ako niektorí rodáci. Pri vyhľadávaní materiálov a informácií do svojich kníh spolupracoval s archivármi a prekladateľmi, kedže niektoré materiály boli písané v latinčine a maďarčine.
       Spolupracoval tiež s pánom Júliusom Križánim z Kalinova, ktorý je autorom fotografií uverejnených v knihách Krása slovenského skla, Zrod a vývoj slovenského skla.


Adam Haráni, 8. B

Počasie:

Kurzový lístok