Akcie

Kalinovo na prelome rokov 2015 – 2016

     V Kalinove už od 22.00 hod. znela reprodukovaná hudba DJ Zola na Námestí pri zvonici a zvolávala občanov na tradičné vítanie nového roka a ohňostroj. Námestie sa postupne zapĺňalo ľuďmi a preto pred polnocou som z poverenia starostu obce Jána Šárkana privítala prítomných a rozlúčila sa so starým rokom 2015 a zaželala do nového roku 2016 veľa zdravia, šťastia a úspechov v živote. V rukách som držala zástavu SR, našej drahej vlasti a pripomenula som 23. výročie vzniku Slovenskej republiky.

      V tom sa ručičky hodiny blížili k polnoci a my všetci prítomní sme mohli odčítavať posledné sekundy roka 2015. Zazneli aj zvony na zvonici a ohlasovali príchod roka 2016. Do hudby zvonov sa ozvali zvuky zábavnej pyrotechniky a začalo sa nádherné divadlo – hra svetelných efektov – obdivuhodná svetelná SHOW. Pridali sa aj výbuchy šampanského. A ľudia ? Ľudia s veľkou radosťou si navzájom blahoželali, objímali sa a bozkávali. Bola to nádherná súhra sŕdc, radosti a spolupatričnosti. Za rytmu už spomínanej disko hudby občania aj tancovali od radosti, ale aj na zohriatie, lebo mráz poriadne zaberal na stupnicu teplomera a tlačil ju poriadne pod nulu.

      Obecný úrad pripravil pre občanov aj malé občerstvenie – pagáčiky a víno, ktoré podávali ochotné členky Združenia dôchodcov obce.

      Tá dobrá atmosféra na námestí sa prelínala aj so vzájomnými rozhovormi a túžbou ľudí i vierou, že nový rok prichádza len v dobrom a prináša pokoj a prinesie i jar, teplo do našich domovov a budeme svedkami lastovičích zvítaní !

     Šťastný a pokojný nový rok 2016, veľa zdravia a úspechov v práci prajem všetkým ľudom dobrej vôle !



Eva Rakytková

Počasie:

Kurzový lístok