Akcie

"Čo záhrada dala"

Výstava úrody

             Už 11. rok usporiadalo Združenie dôchodcov v Kalinove výstavu „Čo záhrada dala“ v nedeľu 13. septembra.

I keď bol suchý rok a záhrady ťažšie prežívali, 22 vystavovateľov donieslo zo svojej úrody zeleninu, ovocie i kvety. Výstavu doplnili koláče s ovocím, ktoré členky združenia dôchodcov ponúkali návštevníkom. O tých nebola tohto roku núdza.

Každý vystavovateľ bol odmenený malým darčekom, ktoré zakúpil Obecný úrad v Kalinove.

Gašparovičová
Počasie:

Kurzový lístok