Akcie

"Čo záhrada dala"

         Pod týmto názvom sa už 10.rok uskutočnila výstava kvetov, ovocia a zeleniny v Kalinove, ktorú pripravilo Združenie dôchodcov 14.septembra. Súčasťou tohtoročnej výstavy boli
aj fotografie predchádzajúcich rokov. Na ďalších paneloch boli fotografie zvlášť pekne udržiavaných verejných priestorov pred rodinnými domami a fotografie zachovalých rodinných domov.
         I keď do začiatku výstavy pršalo a vystavovateľov bolo menej, návštevníkov prišlo dosť a neobišli naprázdno - dostali kúsok torty k 10. výročiu výstavy i zákusky, ktoré napiekli členky výboru združenia.
         Každý vystavovateľ  obdržal vecnú cenu. Majitelia zachovalých rodinných domov i tí, ktorí sa zvlášť starajú o verejné priestranstvo dostali tiež malú cenu na podporu skrášľovania životného prostredia.

                                                                                                           Helena Gašparovičová
Výstava "Čo záhrada dala" - jubilantka v Kalinove

            14. septembra 2014 sa konala výstava kvetov, zeleniny a ovocia už 10-krát v Kalinove.
Bola jubilejná, dostala aj veľkú tortu. Pre nepriaznivé počasie sa nemohla konať tradične
 v miestnom parku pod korunami majestátnych stromov, ale musela byť vo vstupnej chodbe do ŠJ.
            Človek sa musí zmieriť s tým, že počasie nezmení a tak účastníčky výstavy - členky Združenia dôchodcov, ale aj ostatní občania, pripravili aj tu svoje exponáty. Bolo ich nespočetné množstvo rôznych druhov a boli nádherné. Veľkosťou vynikali napr. kaleráby. Čo bolo najkrajšie sa nedá povedať, pretože každý druh rastliny či plodu má svoju krásu, vzbudzuje obdiv a ľudskú pozornosť, preto sa nerobilo vyhodnotenie vo forme umiestnenia, ale každá účastníčka bola odmenená rovnako, dostala avivážny prostriedok.
            Súčasťou výstavy bola aj výstavka fotografií starých domov v Kalinove, ktoré si majitelia udržujú v pôvodnom stave a sú ozdobou obce a historickým dokumentom.
            Návštevníci  výstavy obdivovali výpestky a produkty výstavy a produkty výstavy na pekne upravených stoloch, pohostili sa na pripravených koláčoch a na obrovskej torte s veľkou desiatkou. Nakoniec vykuklo aj slniečko a zvedavo sledovalo tú krásu a zlepšilo náladu všetkých zúčastnených.
             Pri závere výstavy vyslovil uznanie a obdiv vystavovateľkám aj starosta obce p. Ján Šárkan a zaželal veľa síl, elánu a dobrých výpestkov do ďalších  desiatich rokov.


                                                                                                                    Zaznamenala Eva Rakytková


Počasie:

Kurzový lístok