Akcie

735. VÝROČIE VZNIKU OBCE

                                                           KALINOVO má 735 rokov

Motto:      Si krásna a sedmstotridsaťpäť rokov teraz máš,
                 no nie si, uver mi, ani trochu stará,
                 si ako mladucha schystaná na sobáš...          / úryvok z básne E. Gajarskej/

                 2. augusta 2014 usporiadal Obecný úrad v Kalinove celoobecnú slávnosť pri 735. výročí vzniku obce. Obec sa skladá z dvoch častí Kalinovo a Hrabovo a príslušné osady. V historických listinách – záznamoch sú zmienky o obciach od roku 1271 a 1279. Podľa historických prameňov obce bola aj vzdelanou, lebo mala školy. Obyvatelia vedeli čítať, písať a tak vedeli rozumne viesť svoje hospodárstva. Dnes je obec vybudovaná, skrášlená s dobrou infraštruktúrou, s dobrým poľnohospodárstvom a prosperujúcou továrňou na šamotové výrobky. Veľká pozornosť sa venuje aj školstvu, telovýchove a kultúre.
             
                Oslavy výročia vzniku obce začali odhalením banera- plagátu vo veľkoplošných rozmeroch, ktorý je inštalovaný na mieste kde kedysi stál neskororenesančný kaštieľ, ktorý je na baneri ako zväčšenina fotografie, ktorá bude návštevníkom i obyvateľom obce pripomínať niekdajšiu krásu tejto budovy, ktorá utrpela strelami postupujúcich vojsk II. svetovej vojny a musela byť zbúraná. Park, ktorý v minulosti lemoval kaštieľ bol zrekonštrulovaný súčasným vedením obce a je ozdobou i zdrojom oddychu pre návštevníkov.

              Baner uviedol prestrihnutím pásky občan Ing. Milan Cibák CsC. so starostom obce Jánom Šarkanom.

              Po tomto ceremoniáli sa účastníci osláv presunili za zvuku ľudovej hudby do priestorov miestneho parku a športového areálu, kde odzneli úvodné slová otvorenia slávnosti a nasledovala pravá ľudová zábava. V celom priestore rozvoniaval pečený býk, ktorý majstrovsky pripravovali pracovníci AGRORIS-u z Rimavskej Soboty. Výborné mäso si mohli ľudia zapíjať dobrými nápojmi z príslušných bufetov a za zvukov hudby Dominika Václava užívať si sobotné odpoludnie v sviatočnej nálade a v tieni starých stromov dobre bojovať proti extrémnej horúčave.

             Nielen dospelí oslávili 735. výročie obce, ale aj deti, malí občania. Mali zabezpečenú atraktívnu zábavu na novozabudovanej šmýkačke v priestoroch parku i na pojazdných nafukovacích atrakciách, kde sa mohli vyšantiť a užiť svoju detskú zábavu. Mnohé deti sa dali pomaľovať odbornou kozmetičkou a tak mali aj tento zážitok. Pochutili si aj na sladkostiach, ktoré im rozdával maskot.

             A dospelí? Po dobrom mäse, pive či víne muzika hrala a mohlo sa tancovať na vydláždenom priestore pred budovou ŠJ pri ZŠ.

             História obce i súčastnosť si zaslúžila toto neobyčajné podujatie, veď obyvatelia sa snažia Kalinovo zveľaďovať. To vidno na úprave svojich domov. Mnohí zrekonštruované staré domy a pri tom zachovali starú architektúru. Okolie domov i záhrady majú tiež pekné, dobre udržované.

              Slávnosť sa niesla v duchu dobrých občianskych vzťahov. Ľudia si medzi sebou pohovorili, zišli sa celé rodiny a pri speve a tanci zabudli na všedné starosti.
                                    „Vrástla si mi hlboko do srdca,dedinka moja,
                                          ako do zeme jelše, čo nad vodou stoja.“

 Ipeľ, ktorý preteká dedinou pokojne pretekal a bol svedkom peknej celoobecnej slávnosti.

              Ďakujeme sponzorom : AGRORIS RS, Jozefovi Marcinekovi, Ing. Milanovi Mrvovi, L. Kováčovi, Ing. L. Kokavcovi ako aj ďalším, ktorý sa podieľali pri príprave a realizácii.


                                                                                                                               Eva Rakytková
Počasie:

Kurzový lístok