Akcie

Slovenské národné povstanie

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE
68. výročie v Kalinove


V tú jeseň u nás hroby pribúdali...
Vďaka vám, čo v nich spíte, za životy mladé
a slzy vašich matiek, vyronené v žiali.
Vďaka vám, že v skutok zmenili ste nádej!


Takéto a podobné slová odzneli na pietnom akte, ktorý sa konal pri príležitosti 68. výročia SNP v Kalinove. Vyrieklo ich niekoľko žien.
Pani Belková, Gašparovičová, Malčeková a Rakytková recitovali básne s touto tématikou a položili pri tom živé kvety ku pamätníku padlým v SNP a v 2.svetovej vojne, pred ZŠ v Kalinove.
Význam SNP zvýraznil v slávnostnom prejave pán Mgr. Július Karásek, poslanec OZ.
Bolo dojímavé, keď prichádzali občania na tento akt a najmä tí starší, lebo tých pamätníkov a priamych účastníkov SNP z roka na rok ubúda.
Uvítali sme pána Milana Laca i Júliusa Barančoka, ktorí položili veniec ku pamätníku. Potešili sme sa z prítomnosti pani Irmy a Márii Bešinových, ktorých manželia bojovali v SNP. Vzácna bola prítomnosť pani Oľgy Maďarovej, ktorej manžel sa vrátil zo zajatia zúbožený a chorý. Tešili sme sa aj prítomnosti pána Dušana Morháča, pána v najlepších rokoch, ktorý prišiel vzdať česť svojmu nebohému otcovi, bývalému členovi ZPB. Uvítali sme všetkých, čo prišli vzdať česť a spomienku padlým.
Udalosti spred 68. rokmi sú ešte aj dnes momentom, aby sa už nikdy neopakovala tá hrôza, ktorú celý svet, aj naša krajina prežívala.
Už nikdy viac zbrane, koncentráky, vojna, zabíjanie ľudí!
Ale!!!
Aj v súčasnosti sa stáva, že niektorí ľudia bezcitne zabíjajú ľudí na ulici, a preto musíme aj naše deti vychovávať a viesť k tomu, aby cítili odpor a odsúdenie k takýmto činom.
O takejto vražednej guľke prednášala na tomto pietnom akte 7-ročná žiačka Stelka Paučová, o guľke, ktorá zabila hudobníka Jhona Lennona. Takéto guľky nechceme, chceme hviezdičky, ktoré sú rozsypané po nebi a podobajú sa na guľky!
Pietny akt skončil vzájomnými rozhovormi a malým občerstvením.

Dnes už iba spomienka oko zarosí
a nesmierna vďačnosť v srdci horí
za životy, za krv, čo pre nás dal ktosi
za bratstvo, čo prenieslo aj hory!Eva Rakytková

Počasie:

Kurzový lístok