Akcie

67. výročie oslobodenia našej obce

12.1.2012

Za týmto magickým dátumom sa skrýva 67. výročie oslobodenia našej obce – Kalinovo spod fašizmu.
Túto udalosť sme si my, najmä starší občania pripomenuli 11.1.2012 na pietnom akte a zaspomínali.
V II. svetovej vojne vojaci Sovietskej armády zvádzali s nemeckými vojskami pri oslobodzovaní južných častí v okolí Lučenca ťažké boje. Dňa 12. januára 1945 v priestore pri Ružovej osade a kóte 278 bola nemecká obrana prelomená a oslobodený Vyšný Petrovec a aj obec Hrabovo. Postup sovietskych vojsk brzdil rozvodnený Ipeľ, ale predsa o 16.00 hod. prenikli sovietske tanky do obce a vytlačili nemecké vojská až na sever.
12. január sa stal Dňom oslobodenia našej obce spod fašizmu.
V II. svetovej vojne padlo z našej obce 25 občanov. V roku 1969 postavili občania týmto hrdinom pamätník pred ZŠ ako prejav úcty a vďaky za slobodu.
Aj tohto roku sme vzdali úctu položením vencov na budovu ZŠ a ku pamätníku. Na tejto slávnosti boli aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, priamych účastníkov týchto dramatických udalostí. Takým bol pán Michal Macko, Július Barančok, Milan Laco.
Pani Oľga Maďarová spomínala na svojho manžela Júliusa Maďara, ktorý sa po oslobodení vrátil z koncentračného tábora vyhladovaný, zúbožený a musel sa dlho liečiť.
Karol Belko spomínal na svojho otca, ktorý sa podobne vrátil z bojov v II. svetovej vojne vychudnutý na kosť!
Pietny akt sme začali slovenskou hymnou a ukončili národnou piesňou Aká si mi krásna, ty rodná zem moja ... Spievali sme ju s nadšením. Uvedomili sme si, že keby nebolo 12. januára 1945 už by sme možno nesmeli spievať po slovensky. Slovenský národ zažil porobu z rôznych strán, a preto bojovali za vlasť, za slobodu a vážil si tých, ktorí mu v tom pomáhali.

      Veľakrát už rozkvitli kvety orgovánu,
      padajúcou spŕškou pokrývajú hroby ...
      Vďaka vám za chrabrosť tu pochovanú,
      čo na pokoj zmenila dobu ľudskej zloby!V piatok 13.1.2012 zaznamenala Eva Rakytková
Fotodokumentácia Július Križáni


 
 
 
 
 
 
 

Počasie:

Kurzový lístok