Akcie

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 2011

Symbolická kytica k MDŽ v Kalinove v roku 2011

     V Kalinove pravidelne usporiadavame oslavy MDŽ a tak prejavíme úctu k ženám. Tohto roku uvili muži peknú symbolickú kyticu k MDŽ.
Prvý kvet vložil pán učiteľ Ing. Zoltán Filipiak s Ninkou Hoduliakovou peknou básňou.Druhý kvet si pripravil Mgr. Július Karásek slávnostným príhovorom, v ktorom vyzdvihol postavenie ženy v spoločnosti a najmä v rodine. Ďalším, veľmi vzácnym kvetom, bolo vystúpenie zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša s výberom poézie Rúfusa, Kostru, Ščipačeva i rozprávanie príhod zo svojho detstva i zo života žien – známych herečiek, veľkých osobností. Nádherný bol aj kvet od pán Mgr. Vladimíra Daniša, ktorý celú oslavu sprevádzal reprodukovanou hudbou i spevom.
     Spevom poslúžil aj spevokol ECAV Kalinovo, kde tiež vystupovali muži a tak prejavili úctu k ženám. Veľmi významným bol aj kvet od riaditeľa ZŠ a MŠ, pána Mgr. Vladimíra Melu a to prípravou miestností na oslavu. Svojim kvetom prispel aj člen kultúrnej komisie pri OZ pán Július Križáni peknými fotografickými zábermi z tohto podujatia.
     Ďalšia kytica bola z maličkých kvietkov. Vystúpili totiž deti z MŠ i žiaci ZŠ – I. ročník – so svojimi pesničkami, básničkami a scénkami. Bola aj veľká kytica skutočných kvetov, karafiátov, ktorú zabezpečil starosta obce Ján Šárkan a pracovník OcÚ Milan Obročník. Karafiáty ženy dostali na záver slávnosti.
     Na každej oslave je dôležité aj občerstvenie. O slávnostný prípitok sa postaral poslanec OZ pán Dušan Kuric, ktorý zabezpečil dobré víno a tak aj on patrí do tej symbolickej kytice. Patrí tam aj vedúci pekárne Halič pán Miloš Heckel, ktorý daroval pre ženy chutné pagáčiky.
     Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh osláv. Vďaka patrí mužom, ale aj ženám, najmä členkám Združenia dôchodcov obce, ktoré občerstvenie servírovali a prispeli aj s programom a takto sa vyslovila jedna z členiek Elena Gašparovičová: „Naša scénka, Žartovné páračky, je ukážkou starých zvykov na dedine. Nechýbal humor vo vtipoch, príhovoroch, ale aj pri plnení vankúša, keď sa ušlo perie aj mužom, keď držali vankúš.“

Fotogalériu nájdete TU!

Počasie:

Kurzový lístok