Akcie

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Július Križáni, občan našej obce Kalinovo sa dožil 1.9.2009 70 rokov, a preto ako členovi kultúrnej komisie pri OZ a členovi Združenia dôchodcov obce tieto inštitúcie v spolupráci s Obecným úradom Kalinovo, usporiadali výstavu fotografií v kultúrnom dome.

Kultúrno-spoločenské udalosti v Kalinove v júli a auguste 2009
Na začiatku júla 2009 sa uskutočnilo uvedenie knihy – básnickej zbierky nášho občana, pána učiteľa, básnika Jozefa Trtola „POSLEDNÝ KENTAUR“
V obradnej sieni Obecného úradu v Kalinove sa zišli priaznivci autora i poézie. Deti, mládež, dospelí i tí v pokročilom veku.

Aj v Kalinove sa dá čítať ušami!
V dnešnej dobe úžasného rozvoja elektroniky sa aj literatúra aj časopisy dostali do, digitálnej formy. Sú to vlastne audioknihy, alebo audiočasopisy. Čítajú sa ušami. Sú to načítané knihy, časopisy a pod., ktoré načítali profesionálni majstri slova, najmä herci, a ktoré sa môžu počúvať buď z audio CD i v dnes obľúbenej forme MP3.

STAVANIE MÁJA V KALINOVE r. 2009
V našej obci sa stavanie mája stalo tradíciou. Aj tohto roku sme chceli, aby sme takto spolu privítali jar a tiež mesiac Máj – mesiac lásky a radosti.

MDŽ – 2009 v Kalinove
Úvodné slovo a privítanie mala poslankyňa Eva Rakytková. Báseň na otvorenie predniesla Jarka Belková. Slávnostný príhovor mal poslanec OZ Mgr. Július Karásek. Jeho slová sa niesli s prejavom veľkej úcty k žene.

V Kalinove prevládala krása
Pri príležitosti významného životného jubilea bola v Kalinove dňa 27. apríla 2007, otvorená výstava paličkovanej čipky rodáčky pani Edity Malachovskej, rodenej Honecovej.

OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
To tu, v Kalinove, ešte nebolo!
Áno, prvýkrát navštívil našu obec predseda vlády Robert Fico. Hlavným cieľom jeho návštevy bolo otvorenie multifunkčného ihriska v športovom areáli, ktoré sa vybudovalo z poskytnutých finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády a Nadácie SPP.

[1]      «      15   |   16   |   17   |   18   |   19      »      [19]

Počasie:

Kurzový lístok